Piše: Maja PREDRAGOVIĆ

Proteklih dana na društvenim mrežama mogli smo čitati brojne komentare osude na odluku Grada Bihaća da zabrani hranjenje napuštenih pasa na ulici. Odluka se odnosi na hranjenje životinja na javnima površinama u radijusu od 200 metara oko školskih objekata, a Vildana Zulić, pomoćnik gradonačelnika za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, uvjerava da niko neće biti kažnjen ako nahrani gladnog psa.

Grad Bihać je prošle godine donio dokument „Plan zbrinjavanja pasa lutalica u gradu Bihaću“, čiji je cilj, kako kažu iz Gradske uprave, uspostaviti efikasan i human sistem za upravljanje populacijom pasa lutalica koji će osigurati sigurnost i zadovoljstvo građana.

“Kako bi se pitanje pasa lutalica stavilo pod kontrolu potrebno je pronaći sistemsko rješenje za upravljanje populacijom pasa koje imati dva podcilja, a to su: u kratkom vremenu smanjiti broj pasa lutalica na području grada Bihaća i spriječiti ponovno povećanje broja napuštenih pasa promoviranjem principa odgovornog vlasništva”, istakla je Zulićeva za portal Mojljubimac.net.

Na sjednici Gradskog vijeća 22. novembra 2021. godine, prihvaćen je Nacrt Odluke o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, i napuštenih i izgubljenih pasa, i imenovano Radno tijelo za provođenje javne rasprave Nacrta Odluke. Nakon uvida u Nacrt Odluke od strane svih zainteresovanih strana i okončane javne rasprave, Odluka o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, i napuštenih i izgubljenih pasa usvojena je na sjednici Gradskog vijeća 3. marta ove godine. Upravo je ta Odluka pokrenula brojne komentare. Mogli smo pročitati komentare poput da je ova odluka “sumrak civilizacije”, “da će psi ako su gladni napadati i sami tražiti hranu”, neke je “stid gdje žive”, dok su mnogi naveli da će nastaviti da hrane pse na ulici.

“Što se tiče odredbe koja se odnosi na zabranu hranjenja napuštenih pasa na javnim površinama, ista niti u jednom momentu nije imala za cilj dehumanizirati proces kojeg je pokrenula gradska uprava kada je u pitanju rješavanje problema napuštenih pasa na ulicama grada Bihaća. Cilj je zapravo da se smanji pritisak na školska dvorišta i površine u neposrednoj blizini istih, centar grada, tržne centre, bolnicu, dom zdravlja, dječja igrališta i mjesta na kojima je velika koncentracija ljudi. Hranjenjem pasa na tim mjestima se stvaraju čopori, koji iz različitih razloga prave probleme, a najmanje zbog toga što su gladni. Jednostavno priroda životinje je takva da bez obzira na sitost ili glad štiti svoj teritorij, kada instinktivno osjeti da je ugrožena. Također, veliki broj napuštenih pasa apsolutno nije socijaliziran, jer ostvaruju kontakt isključivo sa nekoliko ljudi koji ih hrane”, kaže Zulićeva i dodaje:

“Na kraju, ali ne i najmanje bitno ne treba zaboraviti da postoji određen broj ljudi koji imaju fobiju od pasa, posebno onih koji već samom pojavom izazivaju određenu dozu straha. Sve to utiče na činjenicu da povremeno, upravo na mjestima interakcije između ljudi i napuštenih pasa dolazi do nemilih scena, a ponekad i između samih pasa.  Iako u potpunosti razumijemo humani aspekt u vezi hranjenja napuštenih pasa, ipak, hranjenje pasa na ulici, neće riješiti problem, već iz navedenih razloga konstantno generisati nove čopore pasa i na taj način samo produbiti agoniju i pasa i ljudi. Niko neće biti kažnjen ako nahrani gladnog psa, ali svakodnevne i kontinuirane pojave istovaranja vreća hrane na ulici su masovne pojave koje generišu upravo navedene probleme.”

Planirano postavljanje hranilica za pse

“Da Grad Bihać neće sankcionirati pojedinačna hranjenja na ulici posebno u prilog govori činjenica da će isti postaviti hranilice za napuštene pse i pse lutalice, ali koji će biti na lokacijama koje neće biti uz škole, bolnicu, dom zdravlja, dječija igrališta i slično”, ističe pomoćnica gradonačelnika.

Ona smatra da su dodatni problem to što neko dovozi pse iz drugih opština u Bihać, ali i činjenica da mnogi vlasnički psi nisu čipovani.

“Odgovornost za veliki broj napuštenih pasa na ulicama bosanskohercegovačkih gradova, pa tako i našeg grada, snose vlasti, ali činjenica je da je uzrok problema u neodgovornim vlasnicima pasa koji ih napuštaju, kao i u onim vlasnicima koji puštaju svoje pse da povremeno lutaju gradom bez nadzora. Procjena je da još uvijek postoji veliki broj vlasničkih pasa koji nisu popisani i čipirani”, kaže Zulićeva i dodaje:

“Dodatni problem predstavlja i to što psi lutalice ne poznaju općinske granice tako da se slobodno kreću unutar više općina, kao i ciljano dovoženje pasa iz drugih općina koje nemaju nikakav vid zbrinjavanja pasa lutalica osim povremenog odstrela. Zbog svega navedenog ogromno je nezadovoljstvo građana koji nerijetko postaju žrtve napada pasa lutalica. Međutim, činjenica je da postoji i veliki broj napuštenih pasa/lutalica koji su prijateljski nastrojeni pa čak i željni ljudske pažnje usprkos lošim životnim uvjetima, što govori u prilog tvrdnji, da se mora osigurati humani pristup u rješavanju ovog pitanja.”

Traži se lokacija za sklonište za životinje po savremenim standardima

Vildana Zulić kaže da je ovo prvi put da Gradska uprava Bihaća ozbiljno pristupa rješavanju problema, ne samo napuštenih pasa, nego i neodgovornog vlasništva u cilju zaštite i smanjenja broja napuštenih pasa.

Odlukom se propisuju uslovi, način držanja i zaštita pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, registracija i način kontrole njihovog razmnožavanja, kretanje u objektima i na javnim površinama, način postupanja sa neregistriranim, napuštenim i izgubljenim psima, postupak nadzora i primjena kazni za nepostupanje u skladu sa Odlukom”, kaže naša sagovornica i dodaje:

“Dugoročno grad Bihać planira u saradnji sa zainteresovanim pravnim licima uspostaviti sklonište za životinje prema savremenim standardima, o čemu su već obavljeni preliminarni razgovori sa potencijalnim investitorima i u toku je identifikacija lokacije za izgradnju ovog skloništa. Odluka možda nije savršena, ali je sigurno dobar osnov da u saradnji sa našim savjesnim sugrađanima djelujemo u slučajevima neodgovornih pojedinaca kada izbacuju štence na ulicu, ne registruju vlasničke pse, ne počiste iza svojih ljubimaca koje šetaju, puštaju pse po dječjim igralištima itd. Ovo pitanje može riješiti samo sistemski i institucionalno, uz odgovarajuće norme i poštivanje istih. Anarhija, u kojoj bi svako na bilo kojem mjestu u gradu na kojem zatekne napuštene pse, počeo ih redovno hraniti, a time na neki način i obilježio njihov teritorij nije sistemsko i institucionalno rješenje za koje se Grad zalaže.”

Najveće novčane kazne u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM predviđene su za prekršaj pravnih lica a više o kaznama možete pročitati u Odluci.

“Odluka nije savršena, ali je isto tako po prvi put predvidjela financijska sredstva za podršku udruženjima koja se bave zaštitom životinja, i to upravo za hranu i veterinarsku skrb napuštenih pasa i pasa lutalica”, kaže Zulićeva.

65.876 KM previđeno za zbrinjavanje pasa u Bihaću

Za realizaciju “Plana za zbrinjavanje pasa lutalica u Bihaću” predviđeno je 65.876 KM, a stavke za koje će biti izdvojeno najviše novca su:

  • Povećanje kapaciteta privremenog prihvatilišta – 20.000 KM
  • Humano hvatanje pasa lutalica i predaja veterinarskim stanicama – 20.000 KM
  • Sterilizacija – 12.000 KM
  • Čipovanje – 7.000 KM

Izvor fotografije:

Pratite nas: Facebook  Instagram

Možda vas zanima: Dr Lukač: Zašto je potrebno sterilisati i kastrirati pse