Informacije o udomljavanju ovog i drugih pasa iz azila u Banjaluci možete dobiti na broj telefona 051/288-850.