1. Mačka ima 32 mišića u svakom uhu
  2. Brkovi mačke su osjetljivi na dodir i služe kao detektori vazdušnih strujanja. Kada se mačka kreće po mraku i naiđe na čvrsti objekat, objekat izaziva poremećaje u strujanjima i mačka to osjeti. Tako zaobilazi prepreke i može da lovi i noću.
  3. Mačka ima 26 mliječnih zuba, te 30 stalnih
  4. Mačka ima između 230 i 260 kostiju
  5. Normalna temperatura za mačku je između 37,2 i 39,2 stepena Celzijusa

Izvor fotografije: Kelvin Valerio/Pexels.com

Možda vas zanima: Persijska mačka.